FREDENSBORG / HELSINGØR / HUMLEBÆK
MUDO GAJOK

가족

TAEKWONDO

TANGSOODO

HAPKIDO

SUNMUDO

KOREANSK KAMPKUNST

Telefon nummer til vores Chefinstruktør: +45 22 72 30 91

MuDo Gajok er for alle – også dig

Vores koreanske navn(가족 - Gajok) betyder ”familie”. Det er den ånd vi har i vores klub. Her er plads til alle, der har lyst til at lære og træne Koreansk kampkunst.


Vi træner traditionel Taekwondo/TangSooDo/SunMuDo/Hapkido og Kickboxing.

Mudo - betyder Kampkunst på koreansk.

For os kommer

"Mudo som en kampkunst” før ”Mudo som en kampsport” og

”Mennesket” før ”Medaljerne”.


For os betyder Gajok familie og gode oplevelser. Derfor sætter vi kampkunsten og eleverne i centrum og da det er familie er det selvfølgelig for alle - vi har flere forældre og børn, der træner og hygger sig sammen - vores ældste elev er 56 år og vores yngste er 3 år.

Kampkunsten er fundamentet, men udover dette er der mulighed for at prøve kræfter med kamp, teknik/form, gennembrydning, opvisning, selvforsvar og energi træning. Vores chefinstruktør har over 30 års erfaring med Kampkunst og flere års erfaring med at undervise Kampkunst.

Du behøver ikke kunne gå i spagat og tage 100 armbøjninger for at starte hos os, men vi kan garantere at din smidighed, styrke, koncentration og selvsikkerhed bliver bedre igennem træningen.

Cirka hver tredie måned er der bælteprøve/graduering. Dette er en test, men ikke en test på hvor god eleven er i forhold til andre elever - men en test om eleven er blevet bedre siden sidste bælteprøve/graduering og om eleven har passet sin træning. Eleverne har mange gange svært ved at forstå denne måde at teste på - alle andre steder bliver man testet i forhold til andre, men vi tror på og oplever, at det har en utrolig positiv indvirkning på alle elever. Vi ser øget selvværd, stærkere sammenhold og udvikling af en positiv indsigt i sig selv som resultat af denne fokus til gradueringer.

Vi kan desuden tilbyde:

 • SuShin. Koreansk yoga og energi træning.
 • Privat træning. Træning for enkelt personer eller mindre grupper.
 • Special træning. Ønsker du at kunne forsvarer dig eller træne ekstra op til graduering.

Vi glæder os til at byde dig/jer velkommen i Humlebæk / Helsingør Dojang.

Info om træning hos MudoGajok.

Taekwondo

Mandag


Tirsdag


Onsdag


Torsdag


Fredag


Lørdag


Søndag


Mandag
17:30-18:30 Familie hold
18:45-20:00 Voksen hold
Tirsdag


Onsdag


Torsdag
17:30-18:30 Familie hold
18:45-20:00 Voksen hold
Fredag


Lørdag
08.00-10.00 Øvede

Søndag
Indmeldelsesblanket

Info om træning

 • Familie hold træning er grundtræning for alle.
 • Familie holdet er også traditionel træning, hvor vi lægger vi vægt på applikation af teknikker.
 • Højbælte holdet er for 4. kup og op. En mere krævende træning med advancerede teknikker og applikationer.
 • Kamp .... Kickboxing - Vores kamp er meget bred og minder derfor meget om Kickboxing.
 • Poomse .. Her træner vi Taegeuk, Palgwe, Huyng og andre former.
 • Fri ..... Er fri træning, hvor der vil være instruktør(er) tilstede.

Hvor træner vi ?

 • Humlebæk - Humlebæk Skole, Gammel strandvej 132(Bygning D), 3050 Humlebæk
 • Helsingør - Gurre Skole, Gefionsvej 93, 3000 Helsingør
 • Kan du ikke finde vej er du altid velkommen til at ringe til vores chefinstruktør på 22 72 30 91Pris

 • Indmeldelse koster 200 kr.
 • Kontingent er 800 kr. halvårligt
 • Ved indmeldelse betaler man for 6 måneder Familie rabat på kontingent - den første fuld pris, alle næste familie medlemmer til halv pris

Anden info

 • Alle vore instruktører skal deltage i vores chefinstruktørs instruktør undervisninger.
 • Der er indhentet Børneattester på alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Ud over træning i vores familie, sker der også:


2022 Årsplan for Gajok. Gælder både Helsingør og Humlebæk(Fredensborg)

JanuarFebruarMartsAprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecemberMudo Gajok er for alle – også dig

Vores koreanske navn betyder ”Kampkunst familie”

Det er den ånd vi har i vores klub. Her er plads til alle, der har lyst til at lære og træne Koreansk kampkunst.

Vi træner traditionel Koreansk kampkunst

Det betyder at fundamentet i vores træning er den Koreanske kampkunst, der er udviklet igennem cirka 3000 år.

For os kommer ”kampkunst” før ”kampsport”

Mennesket kommer før medaljerne – det vil sige, at vi har fokus på vores elevers helbred, selvværd og opførsel og ikke på hvor mange medaljer eleverne vinder.

Helbred – styrker vi igennem vores grundtræning med smidighed, styrke og udholdenhed. Ingen bliver presset ud i nye situationer før de er klar til det, men de fleste for rykket ved deres grænser og opfattelse af hvad de kan.

Selvværd – styrker vi igennem disciplin og respekt for hinanden. F.eks. elevernes respekt for højere graduerede og instruktør, men også instruktørens respekt for sine elever og de højere gradueredes respekt for de lavere graduerede.


Formålet med Mudo Gajok er som navnet(Kampkunst Familie) antyder, at behandle hinanden med respekt og hjælpe hinanden - altid både i Dojang og udenfor Dojang. Vi skal sørge for hinanden og hjælpe hinanden igennem Traditionel Koreansk kampkunst, at have overskud til at hjælpe andre.

Vi skal udbrede kendskabet til traditionel Koreansk kampkunst. Traditionel Koreansk kampkunst er kunsten, det er bredden i kampkunsten. Når man fordyber sig i kunsten vil man opleve et øget selvværd, en stærkere vilje, en sundere livsstil og en lyst til at hjælpe andre ind på samme vej. At fordybe sig i kunsten er som at stå foran et højt bjerg og vælge den meget lille og svært fremkommelige sti i stedet for at vælge den tre sporede motorvej. Det kræver en masse selvdisciplin og støtte, at blive på denne lille sti, hvor der hele tiden viser sig forhindringer man skal overvinde for at nå til toppen. Når man når toppen vil man til gengæld nyde oplevelsen mere intenst end hvis man havde valgt motorvejen. Når man så har nydt resultatet vil man kort tid efter at have nået toppen se et nyt bjerg, der er endnu højere og man vil få en naturlig trang til at skulle bestige dette bjerg også via endnu en lille svært fremkommelig sti - dette er DO, dette er en stor del af kunsten og dette skal være vores mantra - aldrig tage den nemme vej og være vedholdende overfor os selv og vores omgivelser. Do handler også om et åbent sind - at kunne omfavne forskellighed. Ingen af os er ens og vi er nød til at handle derefter. Ikke alle er lige åbne om de udfordringer de går og tumler med og meget små ting kan for nogen være en meget stor ting. Vi tror på det gode i folk som udgangspunkt og vil søge løsninger i stedet for problemer. Dog vil udgangspunktet være, når vi bliver behandlet dårligt - Vi tilgiver gerne, men glemmer aldrig. Respekt og disciplin er vigtige nøgle ord i TangSooDo Gajok. Instruktører skal altid være deres magtposition bevidst.

Vi skal støtte hinanden og vi skal huske os selv, så vi ikke brænder ud eller går i stå. Man skal holde sit eget lys tændt for at tænde lyset i andre.

Traditionel Koreansk kampkunst giver os en masse værktøjer til vedligeholdelse af sind og krop og til indsigt og fordybelse i os selv. Denne viden skal hele tiden skærpes og holdes vedlige igennem vores træning og ved fælles arrangementer.

Man skal som instruktør eller hvis man har kontakt til børn, altid undgå situationer, der kan tolkes forkert. I Mudo Gajok skal der indhentes Børneattester på alle i bestyrelsen og alle tilknyttede instruktører. Disse forholdsregler må dog aldrig stå i vejen for, at man har den nødvendige fysiske kontakt under træning eller når der med respekt for den enkeltes grænser skal trøstes eller krammes.

Vi arbejder desuden for at forbygge drilleri, mobning, social udstødning grundet f.eks. forskellighed og alle former for overgreb på børn og voksne. Vi tager afstand for alle former for ulovlige euforiserende og præstationsfremmende stoffer og doping. Desuden er vi vores rollemodel bevidst I forbindelse med indtagelse af alkohol ved festlige lejligheder. Vi tager afstand fra at blande alkohol med vores daglige træning. Vi vil modarbejde vægt pineri og spiseforstyrrelser i forbindelse med al vores træning og stiller gerne med eksperter på området, hvis dette skulle være nødvendigt. Dog kan vi ikke tage ansvar for eller blande os i de hjemlige aktiviteter.

Vi møder børn, unge og voksne hvor de er. Vi arbejder hårdt på at blive bedre mennesker hver dag og på at gøre en forskel hver dag.

Vi har vores holdninger og meninger til mange ting, men er altid åbne og klar til dialog. Vi blander ikke politik og religion med i Mudo Gajok. Der undervises på koreansk og dansk(måske engelsk) og vi opfordre altid vores elever til at tale dansk med hinanden.

Traditionel Koreansk kampkunst er ikke fyldt med hemmelige teknikker og vi deler gerne vores viden til alle der måtte være interesserede. Dog er der teknikker, der kræver et vist niveau for at kunne lære og mestre.

Hvor finder jeg.................


Ring til:

Chef instruktør Allan Frost Telefon: +45 22 72 30 91

Tilbage til toppen